Nawigacja
Cyberprzemoc-nowa definicja przestpstwa!
Cyberprzemoc nie zostawia ladw na ciele i nie wida jej goym okiem. Osoby, ktre dowiadczyy cyberprzemocy czuj si zranione i bardzo przeywaj to, co je spotkao. Pojawiaj si u nich nieprzyjemne myli i uczucia takie jak bezradno, wstyd, upokorzenie, strach a czasem rwnie zo.
Osoba, ktrej przytrafia si taka sytuacja czsto ma wraenie, e wszyscy widzieli lub mog zobaczy te nieprzyjemne materiay. Obawia si, e jej znajomi odwrc si od niej i nie bdzie moga liczy na ich wsparcie. To powoduje, e czuje si bardzo samotna w tym, co j spotkao.
Cyberprzemoc to takie zachowania jak:
• omieszanie, obraanie, straszenie, nkanie czy te ponianie kogo za pomoc Internetu, albo telefonu komrkowego
• podszywanie si pod kogo w portalach spoecznociowych, na blogach, wiadomociach e-mail lub komunikatorach
• wamanie si na czyje konto (np. pocztowe, w portalu spoecznociowym, konto komunikatora)
• publikowanie oraz rozsyanie filmw, zdj, albo informacji, ktre kogo omieszaj
• tworzenie obraajcych kogo stron internetowych lub blogw
• pisanie obraliwych komentarzy na forach, blogach, portalach spoecznociowych.

Cyberprzemoc ma miejsce midzy innymi gdy:
• kto zamieszcza Twoje zdjcia w internecie bez Twojej zgody,
• kto umieszcza w sieci czy rozsya na Twj temat nieprawdziwe informacje lub takie, ktrych si wstydzisz,
• kto omiesza Ci lub nka podszywajc si pod Ciebie.

Moe znasz t osob, moe masz podejrzenie kto to moe by, a moe nie masz pojcia, kto moe Ci tak dokucza.

Jeli przytrafia Ci si taka sytuacja bardzo moliwe, e:
• czujesz wstyd, e co takiego pojawio si w sieci i wielu Twoich znajomych to widziao;
• boisz si, e dowie si o tym wiksza grupa osb;
• jeste zy/za, e Ci to spotkao;
• obawiasz si, e gdy opowiesz o tym bliskiej osobie kto bdzie prbowa si zemci;
• masz poczucie winy, e nie potrafia/potrafie tego przewidzie;
• odczuwasz bezradno, e nie moesz tego zmieni.
Pamitaj! Nie jeste sam/a!
Stop cyberprzemocy !!!!
Jeli dowiadczasz cyberprzemocy:
• Powiedz o tym zaufanej osobie dorosej - z jej pomoc bdzie Ci atwiej poradzi sobie z t sytuacj
• Postaraj si nie kontaktowa ze sprawc cyberprzemocy i nie odpowiada na jego zaczepki. Dziki temu unikniesz prowokowania go do dalszych dziaa.
• Zachowaj wszystkie dowody cyberprzemocy - nie kasuj smsw, e-maili, rozmw na czatach lub komunikatorach.
• Jeli kto dokucza Ci na jakiej stronie WWW, zrb zrzut ekranu - aby zachowa to, co widzisz na ekranie wcinij klawisz "Print Screen" (Prt Sc), a nastpnie otwrz program tekstowy (np. Word) lub graficzny (np. Paint) i wklej tam screen naciskajc jednoczenie klawisze "Ctrl" i "V". Pamitaj, aby zapisa plik!
Jeli jeste wiadkiem cyberprzemocy:
• Nie przesyaj dalej omieszajcych wiadomoci
• Pom pokrzywdzonej osobie poprzez poinformowanie kogo dorosego o jej sytuacji
• Zaproponuj pokrzywdzonej osobie kontakt z Helpline.org.
Jeli znalaze w sieci lub otrzymae przez telefon informacje omieszajce kogo - zatrzymaj acuszek cyberprzemocy - nie przesyaj tych informacji dalej – zgo t sytuacj do pedagoga szkolnego, powiadom rodzicw!