Nawigacja
Artykuy: Caritas
Co to jest Szkolne Koo Caritas
Co to jest Szkolne Koo Caritas? Szkolne Koo Caritas jest organizacj dziecic i modzieow dziaajc na terenie szkoy, pod nadzorem Dyrekcji, wczajc si na zasadzie wolontariatu w dziaalno charytatywn prowadzon przez Caritas. Szkolne Koo Caritas jest powoywane przez Dyrektora Caritas na wniosek Dyrektora Szkoy. W sprawach organizacyjnych i wychowawczych opiekunem Koa jest nauczyciel szkoy, w ktrej zostao ono powoane. Opiek duchow sprawuje asystent kocielny, ktry czuwa te nad tym, aby dziaalno Koa bya zgodna z nauczaniem Kocioa Katolickiego i wczaa si w prac nad formacj jego czonkw. Cele i zadania SKC Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla bdcych w potrzebie koleanek i kolegw na terenie wasnej szkoy, a nastpnie poza ni oraz uczestniczenie w oglnych dziaaniach Caritas.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOA CARITAS
REGULAMIN SZKOLNEGO KOA CARITAS
Celem zaspokojenia duchowych i spoecznych potrzeb modego pokolenia katolikw oraz podejmowania przez nich dzie miosierdzia Caritas Diecezji Pelpliskiej, zwana dalej Caritas powouje na wniosek Szk Szkolne Koa Caritas zatwierdzane przez Biskupa Diecezjalnego. Podstaw prawn powoania Szkolnego Koa Caritas jest 20 Statutu Caritas Diecezji Pelpliskiej i 35 pkt. 1k Zarzdzenia Nr 14 z dnia 19.06.1992 r. w sprawie ramowego statutu szk publicznych dla dzieci i modziey Dz. U. MEN Nr 4. Szkolne Koo Caritas, zwane dalej Koem, kieruje si niniejszym regulaminem. Rozdzia I POSTANOWIENIA OGLNE. 1 Koo jest organizacj modzieow dziaajc na terenie Szkoy, pod nadzorem Dyrekcji, wczajc si na zasadzie wolontariatu w dziaalno charytatywno-opiekuczo-wychowawcz prowadzon przez Caritas. 2 Poniewa Koo uywa nazwy Caritas, ktra jest prawnie zastrzeona dla Kocielnej Instytucji Charytatywnej dlatego jego dziaalno musi by cile zwizana i realizowana pod nadzorem Caritas. 3