Rozpoczęcie roku szkolnego
Dnia 1 września, z mocy prawa, Zespół Szkół im. Jana Pawła II, przekształcony został w Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II.

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęło 4 września w „Dwójce” 279 uczniów SP i 317, kończących etap edukacyjny gimnazjalistów.

Pani dyrektor E. Wrycza serdecznie przywitała po wakacjach uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do uczniów trzech klas pierwszych oraz czwartoklasistów i uczniów klas siódmych, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły.

Serdeczne słowa podziękowania padły pod adresem Rady Rodziców, organu prowadzącego, reprezentowanego na uroczystości przez Zastępcę Burmistrza pana Mateusza Rydzkowskiego oraz firmy budowlanej pana Piotra Kiedrowskiego, którzy wspólnie zadbali, by dostosować szkolne pomieszczenia do nowych zadań edukacyjnych. Przed pierwszym dzwonkiem oddano do użytku dwie wyremontowane łazienki i trzy sale lekcyjne.

O bezpieczeństwie w drodze do szkoły i zasadach bezpiecznego pobytu w szkole opowiedział uczniom przedstawiciel czerskiego Komisariatu pan M. Kloskowski.

Cenne wskazówki na temat cech charakteru potrzebnych w szkole, w krótkim programie artystycznym, przekazali uczniowie p. K. Thiede i p. A. Koprowskiej.

Życzeniami wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów, pani dyrektor zakończyła spotkanie inauguracyjne i uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.


GALERIA