SP2 CZERSK
Szczęśliwy numerek

Gimnazjum
20


Szkoła Podstawowa
16

Nabór uczniów
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Z życia szkoły
Stowarzyszenie BARKA
Hala Sportowa
Sport
Ostatnie artykuły
Informatyka
Zajcia sportowe dla uczniw III klas Szkoly Podstawowej
Zajcia sportowe dla uczniw III klas Szkoly Podstawowej
Szanowni Rodzice, uczniw z kl. III SP


Dyrektor Zespou Szk im. Jana Pawa II ogasza rozpoczcie naboru uczniw do klasy IV sportowej na rok szkolny 2017/2018 o specjalnoci gry zespoowe.

Jednoczenie zapraszamy dziewczynki i chopcw wraz z rodzicami na zajcia sportowo-rekreacyjne w kady czwartek
o godz. 16.15-17.15 na Hal Sportow im. R. Bruskiego