BARKA - DZIECIOM
Stowarzyszenia Barka Aktywne Gimnazjum15 marca walne zgromadzenie Aktywne Gimnazjum - Barka, udzielio absolutoriom zarzdowi, po wysuchaniu sprawozda merytorycznych i finansowych. Dziki staraniom Barki moliwa bya realizacja szeregu zada na rzecz uczniw Gimnazjum im. JP II w Czersku.
Du zasug w gromadzeniu rodkw maj czonkowie Stowarzyszenia, ktrzy bawi si na corocznym, karnawaowym Balu Charytatywnym. Tak byo i w tym roku. Szampaska zabawa, loteria fantowa i aukcje przyniosy dochd w kwocie 3,5 ty.
Zarzd Barki serdecznie dzikuje uczestnikom zabawy i sponsorom, za serce okazane potrzebujcym