Kategorie newsw
Sport

Kategoria: Sport
Liczba pozycji: 63
» Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Biegach Przełajowych
» Mini pika rczna - awans "Dwjk" do pfinaw wojewdzkich
» Wielki sukces - Szkoa Podstawowa nr 2 w Finale Wojewdztwa!
» Nasi uczniowie najlepsi w gimnazjadzie powiatowej
» Udany wystp na turnieju w Elblgu
» Uwaga! Rekrutacja do klasy I sportowej gimnazjum!!!
» MIDZYKLASOWY TURNIEJ PIKI SIATKOWEJ DZIEWCZT
» FERIE NA SPORTOWO
» MIDZYKLASOWY TURNIEJ PIKI SIATKOWEJ DZIEWCZT
» SZKOLNY TURNIEJ PIKI SIATKOWEJ DZIEWCZT
» SZKOLNY TURNIEJ PIKI SIATKOWEJ DZIEWCZT
» Powiatowe Igrzyska i Gimnazjada Indywidualnych Biegach Przeajowych.
» POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEAJOWE
» GMINNE SZTAFETOWE BIEGI PRZEAJOWE
» Gimnazjada 2014
» MIDZYKLASOWY TURNIEJ PIKI SIATKOWEWEJ DZIEWCZT
» Uwaga rodzice uczniw z rocznika 2004.
» Nabr do klas sportowych - rocznik 2004
» Tenis stoowy
» Przeaje
» Mistrzostwa Szkoy w Tenisie Stoowym
» Inauguracja roku sportowego 2013/14
» XII Oglnopolski Memoria im. R. Bruskiego przeszed do historii.
» Zapraszamy na XII Memoria
» GMINNE ZAWODY PIKI KOSZYKOWEJ
» GMINNE ZAWODY PIKI SIATKOWEJ
» SZKOLNY TURNIEJ PIKI SIATKOWEJ DZIEWCZT
» GMINNE SZTAFETOWE BIEGI PRZEAJOWE
» FINA POWIATOWY GIMNAZJADY W KOSZYKWCE
» Ze srebrnymi medalami z pfinaw wojewdzkich w pice recznej
» GMINNE ROZGRYWKI W PICE koszykowej
» Pewne zwycistwa naszych druyn
» GMINNE ROZGRYWKI W PICE SIATKOWEJ
» FERIE NA SPORTOWO
» Trwa nabr do klasy IV Szkoy Podstawowej Sportowej
» POWIATOWE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEAJOWE
» Bieg Gotw
» Gminne Sztafetowe Biegi Przeajowe
» X Oglnopolski Memoria im. Romana Bruskiego w Czersku
» MIDZYKLASOWE ROZGRYWKI W HALOWEJ PICE NONEJ
» POWIATOWA GIMNAZJADA W LEKKIEJATLETYCE
» Turniej z okazji 10-lecia Hali Sportowej
» Polska Biega
» ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
» PIKARSKIE PITKI
» PIKA NONA CHOPCW
» Polska Biega 2011
» CZWRBJ LEKKOATLETYCZNY
» II Turniej piki rcznej dziewczt 99 z okazji 10-lecia hali sportowej
» Fina Wojewdzki w pice rcznej dziewczt
» Czerszczanki kolejny raz w finale!
» Turniej na 10-lecie Hali Sportowej im. R. Bruskiego w Czersku
» Midzyklasowy Turniej Piki Siatkowej
» Midzyklasowy Turniej Piki Koszykowej
» "Dwjka" mistrzem gminy w siatkwce
» MIDZYKLASOWY TURNIEJ PIKI SIATKOWEJ DZIEWCZT
» XVIII Andrzejkowy Turniej Piki Rcznej Dziewczt i Chopcw rocznikw 1998 i modszych w Ksowie
» Turniej Piki Nonej
» Nasi w kadrze ....
» GMINNE ROZGRYWKI W TENISIE STOOWYM
» GMINNE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEAJOWE
» GMINNE SZTAFETOWE BIEGI PRZEAJOWE
» IX OGLNOPOLSKI MEMORIA IM.R. BRUSKIEGO
» Poka wszystkie kategorie